DUNAVIN projekt (HU)

Duna-menti borászatok együttműködésének fejlesztése a szlovák-magyar határmenti régióban

dunavin-banner-skAz Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül pályázatot nyert a Szent István Egyetem (SZIE) és a SZKALA Borászok és Szőlészek Polgári Társulása. A DUNAVIN projekt célja a kulturált, minőségi borfogyasztás népszerűsítése, a Duna-menti kisebb borászatok összefogásának, piacra jutásának erősítése a szlovák-magyar határmenti térségben, valamint képzési anyag biztosítása a borászatoknak mind szakmai mind marketing téren. A megvalósítás idén januárban indul és augusztusban zárul. A projektet támogatja az Európai Regionális Fejlesztési Alap. A Kisprojekt Alapból nyert támogatás összege 50 000 Euro.

A vezető partner a SZIE, amely február 1-től átalakult, és kibővült, az új neve: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. A határon túli partner a SZKALA Borászok és Szőlészek Polgári Társulása és a Szlovákiai Magyar Borászok Polgári Társulása, amelyek a felvidéki borászatokat fogják össze.

Általános trend a borfogyasztás csökkenése az EU klasszikusan bortermelő országaiban. A COVID19 járvány elsőként az idegenforgalomra és a vendéglátó ágazatra mért súlyos gazdasági csapásokat, amelyek legnagyobb áldozatai a kisebb borászatok, akik a helyi értékesítésben érdekeltek. A pályázat célja a Duna-menti borok ismertségének és fogyasztási hajlandóságának fellendítése a magyar és a szlovákiai oldalon. További célja a bioborok termelési technológiájának mind szélesebb körben való megismertetése, valamint a kulturált borfogyasztás és a gasztronómiai élmény kiterjesztése. A projekt szem előtt tartja az egészséges életmód fontosságát, hangsúlyozza a bor egészségre gyakorolt jótékony hatását, a mértéktartó borfogyasztást szeretné mind szélesebb körben elterjeszteni. Fontos tovább a bor, a kultúra és a közös történelmi gyökerek ápolása és hangsúlyozása.

A pályázat során online tananyag és tanulmány készül a boranalitikáról és a borászati technológiai összefüggéseiről, a Duna két oldaláról származó bio–, és hagyományos borok érzékszervi összehasonlításáról, valamint a piackutatás eredményeiről. A piackutatásban a jelenlegi állapotot felmérése után megkérdezik a borágazatban, a helyi idegenforgalomban érintett szereplőket, felmérik a rendezvények tanulságait és javaslatot tesznek a jövőre vonatkozó közös promóciós eszközökre. Megrendezésre kerül a szlovákiai oldalon egy (online) workshop, ahol ismertetik a tanulmányok eredményeit, a régió borászatai számára javaslat születik egy bormarketing stratégiáról, ismertetik az értékesítési lehetőségeket, jó gyakorlatok bemutatásával. Szó lesz továbbá a fenntartható gazdálkodásról, a bio borászat eredményeiről, valamint az aktuális trendekről (pl.natúrborok).

Mind a magyar, mind a szlovákiai oldalon megrendezésre kerül egy-egy borünnep, ahol mintegy 30-40 borászat részvételével a szélesebb közönség is megismerheti a térség borait, felelevenítik a történelmi borvidékek közötti hagyományos együttműködést, a közös turisztikai kínálatot, népszerűsítik a borutakat. Ezeken a rendezvényeken lehetőségük nyílik a régió borászainak, valamint az ágazatban érintett szereplőknek a találkozásra. Mindezek mellett megrendezésre kerül egy régiós borverseny is. A térség borászatait, a projekt eredményeit átfogó médakampány ismerteti meg és népszerűsíti a szélesebb közönséggel.