Online workshop

Dunavin online workshop - registrácia
Online workshop - 27.05.2021. 
Rozvoj spolupráce podunajských vinárov v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne